Motto

Noi vrem..Voi vreti..Ei..NU prea vor sa traim cu totii bine!

Tatar

"Je n'aime pas vos idées, mais je me batterai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer" .... "Nu-mi plac ideile Dumneavoastră, dar voi lupta până la moarte pentru ca Dumneavoastră să le puteţi exprima". (Lui Voltaire i se atribuie fraza, considerată deviză, . a toleranţei)
Cand ti-e frica doar de Dumnezeu, nu ti-e frica de nimeni; cand nu ti-e frica de Dumnezeu ,ti-e frica de toti si de toate. Dumnezeu sa ne fereasca de cei care Nu au frica de Dumnezeu!!!

joi, 3 noiembrie 2016

Apelul Uniunii Democrate Tătare

Platforma program
Apelul Uniunii Democrate Tătare

Uniunea Democrată Tătară (U.D.T.) este o organizaţie etno-confesională a tătarilor înfiinţată în
2008 pentru a “facilita implicarea tuturor şi nu doar a unor grupuri”.
În lumina recentelor evenimente, ratarea obiectivului principal al UDTTMR, anume reprezentarea Comunităţii Tătare în Parlamentul României datorită nerespectării statutului şi a legilor statului ne vedem în situaţia de a cere demisia preşedintelui Gelil Eserghep şi a Consiliului Reprezentanţilor conform
Art.56 Statut UDTTMR: “ Criteriile care trebuie îndeplinite de către candidaţii pentru funcţiile eligibile sunt:
a) să fie cetăţean român de etnie tătară turco-musulmană;
b) să aibă vechime în cadrul filialei de care aparţine, cel puţin 4 ani într-o funcţie de conducere (minim membru în Comitetul filialei);
c) să respecte şi să aplice prevederile Statutului UDTTMR şi Legile Statului român;
d) să fie competent, cunoscător al problemelor comunităţilor tătară şi turcă şi cu o vastă cultură şi cu prestanţă;
e) să prezinte un program de perspectiva, privind ridicarea nivelului de trai al comunităţii tătare turco-musulmane din România;
f) nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Uniunii: alienaţii mintali, persoanele care au fost condamnate penal pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau care execută în libertate o sancţiune penală, precum şi persoanele condamnate în privinţa cărora nu s-a împlinit termenul de reabilitare şi nici acele persoane care prin comportamentul lor pun în pericol unitatea comunităţii noastre sau ordinea publică. În acest sens, candidaţii trebuie să depună certificatul de cazier judiciar”.
La acest articol pentru condamnarea penală a domnului preşedinte, consiliul reprezentanţilor (C.R.) a dat totuşi o “derogare” , cu toate că nu avea dreptul să o facă. Acest lucru dovedeşte încă odată că alegerea lui Eserghep Gelil este nestatutară şi vremelnică la conducerea UDTTMR.
Candidaţii la Parlamentarele din 2016 de etnie tătară din alte partide sau independenţi indiferent de pretext NU ne reprezintă.
Câteva din activităţile UDT realizate din surse proprii (pe bază de voluntariat), nu cu ajutor de la guvern (1 mil euro) în 2016:
ü  Turkvizyon - concurs muzical al lumii turco-tătare (peste 20 ţări participante- 2013 Turcia, 2014 Tatarstan, 2015 Turcia şi 2016 Turcia)
ü  Kureş: Campionatul Mondial de Aba Gureş- Turcia (bronz 2015, locul 5 2016), Campionatul European Kurash-Grecia (stil uzbekisatan- aur şi argint 2016), Campionat Internaţional Turcia –Stil cu Brâu (aur şi argint), Campionat Internaţional Germania, Campionat Mondial Uzbekistan
ü  Antrenamente de Kureş (lupte tătăreşti) 5 stiluri în 7 judeţe în fiecare an din 2013-2016
ü  Cupa Prieteniei : participanţi 300, spectatori 800 (ianuarie –februarie 2016)
ü  Cină tradiţională de Ramazan : Participanţi 2000 persoane (în centrul oraşului medgidia-2016)
ü  De sărbători şi nu numai actele de caritate au atins cifra cinci mii (doar în anul 2016)

În timp organizaţiei noastre i s-au alăturat din ce în ce mai mulţi oameni (peste cinci mii), unii dintre ei chiar membri marcanţi care erau parte din UDTTMR dar care din cauza gravelor derapaje nedemocratice (nerespectarea propriului statut) au refuzat ca prin prezenţa lor să mai mandateze UDTTMR ca reprezentant al comunităţii.

Desigur că unul dintre scopurile declarate ale ambelor uniuni este conservarea valorilor etice, etnice, culturale şi religioase, care este de lungă durata şi la care nu se poate ajunge decât prin educarea şi chemarea la cunoaşterea propriilor valori, însă dat fiind avantajele materiale care decurg din reprezentarea comunităţii nu au făcut, din păcate, decât să deturneze ţelul acestei vechi organizaţii din una idealistă într-una materialistă.

Ca urmare a celei ”mai mari realizări” a UDTTMR în ultimi 26 de ani sub conducerea preşedintelui Gelil Eserghep şi anume respingerea candidaturii comunităţii tătare, aceasta rămânând fără reprezentant în parlamentul României, am hotărât lansarea publică a platformei de susţinere a minorităţii tătare către toate forţele politice şi sociale.

Partidele care vor adaugă platforma program a UDT la propriile programe vor avea parte de aprecierea noastră.

Platforma va avea următoarele principii :
1) Dreptate şi corectitudine din partea organizaţiilor care reprezintă minorităţile naţionale, respectarea statutului şi a legilor acestei ţări, promovarea pe principii de democraţie şi înfrânarea “nepotismului”
2) Transparenţă în cheltuiala banului public şi privat dar şi în realizarea activităţilor.
3) UDT are ca obiectiv principal (în statutul său) fuziunea cu UDTTMR, doar dacă oamenii care păstoresc această organizaţie vor respecta statutul şi principiile democratice.
4) Pentru salvarea judeţului Constanţa avem nevoie de investitori şi producţie. Salvarea României şi redarea ei cetăţenilor stă în sprijinirea acestor parcuri industriale. Un astfel de proiect deja înfiinţat are nevoie de sprijin: Parcul industrial Medgidia-Constanta
5) Atât în Constanţa, dar şi la nivel naţional trebuie să dezvoltăm liceele profesionale (în parteneriat cu angajatorii) pentru ca absolvenţii să fie ancoraţi la cerinţele pieţei.
6) Dat fiind faptul că scopul declarat, şi anume conservarea valorilor etnico religioase ale comunităţii nu se poate realiza decât prin educaţie, susţinerea şi sprijinirea mai ales a tinerilor prin prisma unei abordări pozitive, este necesară ”subvenţionarea şi acordarea de burse studenţilor tătaro-turco-musulmani”.
7) Crearea unui after school cu program în limba tătară şi lecţii de religie islamică pentru sprijinirea familiilor tinere, pentru păstrarea şi dezvolarea identităţii etnice
8) Programe de internship pentru tinerii absolvenţi –studii medii şi superioare
9) Derularea de proiecte şi programe cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor, stabilirea şi promovarea legăturilor culturale, sportive sau de altă natură cu organizaţiile similiare din ţară sau străinătate.
10) Cerem sprijinul Parlamentului, Guvernului şi Preşedintelui României să rezolve gravele nereguli de la Muftiatul Cultului Musulman.

Naim Belgin - Preşedinte 

Memur Derviş - Secretar General  


      Persoane de contact : 
Naim Belgin: 0724.717.613
Memur Dervis: 0744.241.300
Email: udt@udt.ro
Email: naimbelgin@yahoo.com0 comentarii:

Blogger templates made by AllBlogTools.com

Back to TOP